Hur står det till med skolan?
I dagens samhälle har utbildning kommit att bli allt viktigare, inte bara för barn och ungdomar utan även för vuxna. Nu för tiden ska alla gå i gymnasiet och samtidigt blir 20 procent underkända. Roland Sund är en man som engagerat sig i hur vi lär oss enda sedan 1970 och han menar att de flesta som blivit bedömda som obildbara visst kan lära sig och dessutom bli väldigt duktiga.
- Vi har en lärarutbildning som inte vet hur barn, ungdomar och vuxna lär sig. Lärarna blir legitimerade att förmedla ämneskunskaper men inte att utbilda på hjärnans villkor, säger Roland.
Roland driver företaget Sund Pedagogik som är en efterföljare till Sund Utveckling AB. Han vill utveckla pedagogiken som han menar att skolan har en felaktig uppfattning om och han säger att undervisningen är det absolut största sveket mot våra ungdomar.
- På lärarutbildningen får de lära sig hur de ska lära ut, men inte hur vi lär oss, säger han.

Från början var Roland officer men 1970 fick hans stora intresse för utbildning honom att lämna yrket och han träffade också Professor David Ingmar och diskuterade hjärnans uppbyggnad med honom. Roland läste sedan pedagogik och psykologi och utvecklade sin egen pedagogik som fungerar även för dem som misslyckats i skolan. Genom åren har han hållit en mängd olika utbildningar och efterfrågats av flertalet stora bolag inom svenskt näringsliv. Han har samlat 5 000 elever på 254 halvårslånga kurser.

På 1990-talet då det var dags för pension för Roland, kom de första böckerna om hjärnan. Dessa berättade dock inget om skolan utan talade bara om hur hjärnan fungerade.
- Då började jag skriva, berättar Roland.
Det har blivit flera dokument där Roland sammanlänkat sina kunskaper om hjärnan med hur vi lär oss. Dokumenten har utmynnat i ett manuskript, ”hjärnan som kunskapskälla”. Han har skickat detta till utbildningsförlag men hittills har förlagen inte velat trycka dem eftersom de anser att manuskriptet inte handlar om pedagogik.
- Men det är precis vad det är, säger Roland. Om hjärnan ska fungera som ett informationssystem måste barn, ungdomar och vuxna lära sig genom att tänka såväl medvetet som undermedvetet i sina läranden på hjärnans villkor. Då räcker det inte med att en lärare står och förmedlar samma saker som står i en bok.

Sund Pedagogik

Bransch:
Undervisning

Telefon: 0708-457915


Email:
roland.sund@tele2.se

Hemsida:
www.sundpedagogik.com

Adress:
Sund Pedagogik
Alsike Johannesberg 22
74192 Knivsta

| 13 SENASTE FÖRETAGEN